Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa): Quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng

 

 

  •  

Lãnh đạo huyện Quan Sơn tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng dịp 27/
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Quan Sơn có hàng nghìn người tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu ở khắp các chiến trường.

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quan Sơn luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động huy động cộng đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách.

Quan Sơn hiện có 802 đối tượng chính sách và người có công trong đó có 22 mẹ Việt Nam anh hùng (3 mẹ còn sống); 341 liệt sĩ; 116 thương, bệnh binh; 46 nạn nhân chất độc da cam... Để thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” nhằm không ngừng nâng cao đời sống người có công, gia đình chính sách, huyện Quan Sơn thường xuyên tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng.

Quan Sơn hiện có 268 đối tượng chính sách, người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cùng với việc thực hiện công tác chi trả trợ cấp thường xuyên đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng chính sách, Phòng LĐ-TB&XH huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách người có công như: cấp thẻ BHYT, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách. Phối hợp với BHXH huyện rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ BHYT cho các đối tượng người có công ngay từ đầu năm; cấp bổ sung thẻ BHYT cho các đối tượng người có công tăng mới theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) bảo đảm chính xác, kịp thời.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho người có công trên địa bàn. Hàng năm, Phòng LĐ-TB&XH huyện thực hiện tốt chế độ điều dưỡng.

Năm 2017, huyện đã tổ chức điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn cho 20 đối tượng, điều dưỡng gia đình cho 58 đối tượng. Huyện còn thực hiện tốt cho các gia đình chính sách khó khăn về kinh tế sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Riêng từ năm 2016 đề nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 gia đình thương binh, năm 2017 đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà cho Mẹ Việt nam anh hùng Hà Thị Tộ - xã Trung Hạ. Với Truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa” được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Năm 2017, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện đã vận động được trên 105 triệu đồng, qua đó đã tạo thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. 

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Quan Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm khơi dậy đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ người có công về nhà ở, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

 

 


Lãnh đạo huyện Quan Sơn tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng dịp 27/
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Quan Sơn có hàng nghìn người tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhiều người đã anh dũng hy sinh hoặc để lại một phần xương máu ở khắp các chiến trường.

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quan Sơn luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động huy động cộng đồng tham gia chăm lo đời sống gia đình chính sách.

Quan Sơn hiện có 802 đối tượng chính sách và người có công trong đó có 22 mẹ Việt Nam anh hùng (3 mẹ còn sống); 341 liệt sĩ; 116 thương, bệnh binh; 46 nạn nhân chất độc da cam... Để thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” nhằm không ngừng nâng cao đời sống người có công, gia đình chính sách, huyện Quan Sơn thường xuyên tuyên truyền chính sách ưu đãi người có công của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chế độ chính sách người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng.

Quan Sơn hiện có 268 đối tượng chính sách, người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cùng với việc thực hiện công tác chi trả trợ cấp thường xuyên đầy đủ, kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng chính sách, Phòng LĐ-TB&XH huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách người có công như: cấp thẻ BHYT, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách. Phối hợp với BHXH huyện rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ BHYT cho các đối tượng người có công ngay từ đầu năm; cấp bổ sung thẻ BHYT cho các đối tượng người có công tăng mới theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) bảo đảm chính xác, kịp thời.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, huyện đã chuyển quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho người có công trên địa bàn. Hàng năm, Phòng LĐ-TB&XH huyện thực hiện tốt chế độ điều dưỡng.

Năm 2017, huyện đã tổ chức điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn cho 20 đối tượng, điều dưỡng gia đình cho 58 đối tượng. Huyện còn thực hiện tốt cho các gia đình chính sách khó khăn về kinh tế sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Riêng từ năm 2016 đề nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà cho 2 gia đình thương binh, năm 2017 đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà cho Mẹ Việt nam anh hùng Hà Thị Tộ - xã Trung Hạ. Với Truyền thống “Đền ơn, đáp nghĩa” được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Năm 2017, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện đã vận động được trên 105 triệu đồng, qua đó đã tạo thêm nguồn lực giúp cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. 

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), Quan Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm khơi dậy đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công, hỗ trợ người có công về nhà ở, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh và phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

 

 

 

  •  

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)