Ban Bí thư kiểm tra việc chỉnh đốn Đảng tại Chính phủ

Chiều 9/11, Ban Cán sự Đảng Chính phủ làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc công bố quyết định và nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ với nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự chuyển hoá trong nội bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương.

Cụ thể, nội dung kiểm tra là về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Dự cuộc họp có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên - Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hoan nghênh Đoàn kiểm tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của công tác kiểm tra, một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Cơ bản nhất trí với nội dung, kế hoạch kiểm tra, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan cần quán triệt nội dung kiểm tra để chuẩn bị tốt các báo cáo, tài liệu cần thiết; bố trí lịch làm việc khoa học; quá trình làm việc dân chủ, khách quan, cởi mở; tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra. Nếu phát hiện bất cứ hành vi tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của cán bộ, đảng viên thì xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng việc kiểm tra là cần thiết, nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn trong bối cảnh cuối năm, các bộ, cơ quan đang đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch năm, cũng như triển khai nhiều công việc quan trọng khác.

Quá trình kiểm tra phải thực hiện gọn, đúng quy trình, tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thiết thực thực hiện Chỉ thị 05. Thông qua kiểm tra là để đẩy mạnh nhân tố tích cực, khắc phục nhân tố tiêu cực, chứ không chỉ tập trung vào tiêu cực.

Thủ tướng cho rằng việc kiểm tra là cần thiết, không chỉ tập trung vào tiêu cực mà thông qua kiểm tra để đẩy mạnh nhân tố tích cực.
Thủ tướng cho rằng việc kiểm tra là cần thiết, không chỉ tập trung vào tiêu cực mà thông qua kiểm tra để đẩy mạnh nhân tố tích cực.

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra của Ban Bí thư.

Theo đó, công tác kiểm tra bắt đầu trong tháng 11 này đối với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian từ tháng 11/2016 đến nay.

© Bản quyền 2015 Bộ LĐ-TB & XH - Cục Người có công

Địa chỉ: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: (04) 3734 2414 - Fax: (04) 3734 24145

E-mail: info@nguoicocong.gov.vn - Website: www.nguoicocong.gov.vn

Phòng thông tin Liệt Sĩ: (04) 3734 9765

Hỗ trợ kỹ thuật Tel: (04) 379 315 98 (máy lẻ 103) - (04) 3562 6000 (chọn máy lẻ 1425)